HAPPY NEWS!

Na wystawie międzynarodowej w Luksemburgu, 26-27.03.2016r nasze czernysze osiągnęły co następuje:
BOSMAN Black Legion - dosk., 1 miejsce w klasie championów, CAC, CACIB, BOB, BOG - 6, Crufts Nomination 2017
BRYZA Black Legion - dosk., 1 miejsce w klasie championów, CAC, CACIB, Crufts Nomination 2017
BOSMAN & BRYZA - Najlepsza Para Wystawy - 2. miejsce (spośród 40 par)
Bosman i Bryza tym samym zostały Championami Luksemburga!