Podczas weekendu 17-18.06.2016r nasze czernysze wzięły udział w dwóch wystawach w Krakowie i osiągnęły następujące wyniki:
wystawa krajowa 17.06.2016r
BOSMAN Black Legion - dosk., 1. miejsce w klasie championów, CAC, BOS
BEZA Black Legion - dosk., 2. miejsce w klasie championów
wystawa międzynarodowa 18.06.2016r
BOSMAN Black Legion - dosk., 3. miejsce w klasie championów
BEZA Black Legion - dosk., 2. miejsce w klasie championów
BOSMAN & BEZA Black Legion - Najlepsza Para Wystawy